Helyi_fejlesztesek
Románd község

Projektazonosító: 3382052124

Kulso_ut_projekt
Románd község

Projektazonosító: 3300046572

TOP-pályázat
Románd község

TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00024

previous arrow
next arrow

Külterületi földút burkolatának megerősítése Romándon

 

Kedvezményezett neve: Románd Község Önkormányzata

Felhívás megnevezése: Külterületi helyi közutak fejlesztése című felhívás, VP6-7.2.1.1-21

Projekt azonosítószáma: 3300046572

Támogatás összege: 57 223 334 Ft

Támogatás mértéke: 95 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. október 31.

 

Előzmények

A projekt megvalósulási helyszíne Románd település külterületén, a 058-as helyrajzi számon fekszik. A felújítandó útszakasz a településtől nyugatra található, a Szabadság utca meghosszabbításaként halad a jelenlegi földút Gic irányába, párhuzamosan a 832 sz. közúttal, attól északi irányban.

Az érintett út a beruházást megelőzően földútként funkcionált, alappal, közlekedési sávokkal nem rendelkezett, illetve a földút nyomvonala több szakaszon nem a kijelölt területen halad.
A terület magassági viszonyait tekintve változatos, az út bal oldalán szántóföldek találhatók, enyhébb lejtéssel, a jobb oldalon kerítéssel elválasztott gazdasági területek vannak. A kerítések és az út között meredek rézsűfelület van.
A Románd Község Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő külterületi földút burkolata megerősítésre kerül, illetve ahol szükséges, a nyomvonalat visszahelyezzük az erre kiszabályozott területre. A területen közműépítésre nincs szükség. Az út mentén a növényzet elburjánzott, több nagyra nőtt, a közlekedést akadályozó fa található a területen, ezért a teljes útmenti növényzet rendbetétele szükséges (fakivágás, bozótirtás, cserjeirtás).
A vízelvezetésre szolgáló árok kialakítása illetve kotrása szintén szükségessé vált, az évek során az árok eltűnt, vagy benőtte a növényzet. A jelenlegi rendkívüli időjárási anomáliák okozta, hirtelen nagy mennyiségben lezúduló csapadékos időszakai alatt előfordult, hogy a terület járhatatlanná vált, a víz a rézsűről lezúdulva, hordalékot lemosva akadályozta az út járhatóságát és az ingatlanok elérését.

 

A megvalósuló műszaki tartalom részletes bemutatása

A felújítás során tervezett murva burkolat 3,00 m koronaszélességben épül meg, sávok nélkül, kétoldalt 0,50 - 1,00 m földpadkával határolva. Az útszakasz műtárgyakat nem érint, kitérőöblök a fejlesztési területen nincsenek.

Tervezett murva burkolat pályaszerkezete:

- 5 cm vtg. M22 (NZ22/11) murva burkolat, E2=85 MN/m2, Tt=1.8%
- 15 cm vtg. M56 mechanikai stabilizáció, E2=75 MN/m2, Tt=2.0%
- 15 cm vtg. homokos kavics fagyvédő réteg
- altalaj, E2=35 MN/m2

Ahol a telekhatárok által kijelölt terület szélessége ezt lehetővé teszi, egyoldali nyílt földárk kerül kialakításra a csapadékvizek elvezetésének megfelelő biztosítására.
Azokon a szakaszokon ahol nem áll rendelkezésre elegendő szélesség az árok kialakítására, a domborzati adottságokból adódó hosszirányú lejtés biztosítja a megfelelő csapadékvíz elvezetést. Jellemzően, ahol a jelenlegi nyomvonal nagymértékben eltér a tervezettől, a növények írtására és rézsűalakításra van szükség.

Építési hossz: 1644,55 m.

 

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

 Az Európai Bizottság EMVA-ra vonatkozó internetes oldala itt elérhető:
https://ec.europa.eu/agriculture/


Kapcsolódó anyagok

Slide 1

Keresés

Copyright © SoftwareAce Bt. Minden jog fenntartva!